Уважаеми родители, ученици и служители на 140 СОУ „Иван Богоров“,

в периода 04.-10. май 2015 г. ще се проведе Третата глобална седмица за пътна безопасност на ООН в Република България Спаси живота на децата!“ под патронажа на министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Лице на визитната картичка на Седмицата по пътна безопасност е фотографията на Елица Ганева на 11 г., класирана на 1-во място в Националния конкурс „Победи опасността!“ – 2014 г., в раздела „Победи опасността на пътя и в превозното средство“. В същия раздел се включиха с рисунка над 80 ученици от първи до четвърти клас на 140 СОУ, а училището ни получи наградата за най-активно и масово участие.

Във връзка с това 140 СОУ „Иван Богоров“ е избрано за провеждане на тематична родителска среща, която да събере родители, деца и институции на дискусия върху инициативите, мерките и отговорностите, свързани с опазване на живота на децата на пътя. Срещата ще се състои на 7. май 2015 г. от 18:00 ч. в Актовата зала като част от програмата с инициативите от Третата глобална седмица за пътна безопасност. Пълната програма на предстоящите събития вижте ТУК