ВАЖНО!

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

Уважаеми седмокласници, 

служебните бележки за разпределението ви по зали за конкурсните изпити от НВО вече са готови и трябва да ги получите от класните си ръководители. Този документ съдържа данни за вашия входящ номер в системата на МОН, с който ще можете да проверите по-късно резултатите от изпитите и последващите класирания в приема за 2016/2017 учебна година. На всеки от изпитите, на които се явявате, трябва да носите служебната си бележка, както и ученическата си книжка (бележника) или ученическа лична карта. С начина на протичане на изпитите и вашите задължения, свързани с тях, можете да се запознаете в ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА.

Желаем на всички УСПЕХ!