НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НА 140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ“

Във връзка с наближаващите коледни и новогодишни празници и употребата на пиротехнически изделия публикуваме СИГНАЛНО ПИСМО с вх. № 338400-1318/17.12.2014 г. на Началника на 09 РУ-СДВР:

ЗАПОВЕД № 429/ 22.12.2014 г.
НА ДИРЕКТОРА НА 140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ“