Поредна учебна година, учениците от 140 СОУ „Иван Богоров“ бяха поканени да участват в семинар. Настоящата тема бе „Превенция употребата на наркотици и трафика на хора“.

В семинара участваха четири училища, като от нашето присъстваха десет ученици на възраст от 16 до 18 години, от 12 „а“ и „б“ клас, а от другите училища – от 7 клас. Използван бе методът „връстници обучават връстници“, където нашите ученици, с помощта на двамата обучители, се представиха блестящо, обучавайки другите, по-малки от тях.

Разгледаха се две теми и се направиха няколко интерактивни техники – игри, чрез които се стигна до сприятеляване на учениците от различни училища. Атмосферата беше изпълнена с духа на разбирателство и се постигнаха високи резултати. Изводът бе, че наркотиците са вредни и водят до жестоки последици, и винаги ще се внимава много, когато се запознават с нови хора.

Семинарът се проведе в град Банкя на 27.09.2011 в Националния институт за образование и квалификация в системата на образованието, съвместно със Столична община.