ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА 9. КЛАС

ПРОДЪЛЖАВА ДО ЗАПЪЛВАНЕТО НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА,

НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 05.09.2015

Вид паралелка

Брой  паралелки 

Брой  ученици 

 Записани 

 Незаети

Профил „Изкуства“ - 
Хореография

1

26

18

8

Профил „Изкуства“ - 
Изобразително изкуство

0,5

13

5

8

Профил „Изкуства“ - 
Музика

0,5

13

6

7

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец на училището
2. Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)
3. Медицинско удостоверение, че ученикът няма здравословни противопоказания да се обучава в Профил „Изкуства“ – Хореография


Вижте още: