Вид паралелка

Брой паралелки

Брой ученици

Записани

Незаети

Профил „Изкуства“ –
Хореография

1

26

16

10

Профил „Изкуства“ - 
Изобразително изкуство

0,5

13

6

7

Профил „Изкуства“ –
Музика

0,5

13

5

8


Вижте още: