В А Ж Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

 

 Напомняме, че на 27.05.2015 г. /сряда/

от  18.30 часа
ще се проведе родителска среща
за бъдещите първокласници в 
Актовата зала на 140 СОУ „Иван Богоров“

Желателно е присъствието на всички родители!