РЕШЕНИЕ

28.01.2013 г.

За класиране и опредедляне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “доставка на 30 броя терминални работни места за нуждите на 140 СОУ „Иван Богоров“ с инсталация и настройка на мрежовите  решения, наличие на софтуер за централизирано управление и обучение на учителите, отговорни за компютърните кабинети.

ОБЯВЯВАМ

I. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Първо място:

КОНТРАКС АД

Второ място:

РИСК ЕЛЕКТРОНИК ООД

Пълния текст на решението четете  ТУК