СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2015/2016

  • Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група: 04-05.06.2015 г.
  • Обявяване на свободните места: 08.06.2015 г. до 17:30
  • Попълване на свободните места: 10-12.06.2015 г.
  • Обявяване на останалите свободни места: 15.06.2015 г.
  • Попълване на свободните места: до 15.09.2015 г.