Теменужка Владимирова – преподавател по биология в 140 СОУ „Иван Богоров“

Въвеждането на профилирано обучение и часове по задължително избираема подготовка (ЗИП) по отделни предмети в средното училище е важен момент от неговата история. То е обосновано от нарасналата необходимост от специализирани знания и специфични умения на учениците в областта на новите технологии, удовлетворяващи все повече човешки потребности – комуникационно осигуряване, биотехнологии и др.

През учебната 2010/2011 г. пореден випуск в нашето училище ще има възможност да се включи в профилирано обучение – профилът е „Изкуства“ – осъществява се в паралелка по хореография. В нея учениците придобиват умения в областта на танцовото изкуство и могат успешно да продължат образованието си в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив, както и във всеки ВУЗ в страната.

Хуманитарното направление е представено от общообразователна паралелка, в която се изучават усилено следните задължително избираеми предмети: български език и литература, история, информационни технологии и английски език.

В 140 СОУ природо-математическото направление се осъществява в паралелка, в която деветокласниците изучават усилено биология (първи ЗИП) и химия (втори ЗИП). В десети клас се въвеждат информационните технологии (като трети ЗИП), а в 11 и в 12 клас се добавя и четвърти ЗИП – английски език.

При формиране на общообразователната паралелка с усилено изучаване на биология, химия, информационни технологии и английски език се имат предвид желанието на учениците за обучение след VIII клас и предпочитанията им към природните науки.

Разширеното изучаване на биология и химия, а в последствие и на информационни технологии и английски език в горен курс, дава стабилни знания на гимназистите, решили да продължат образованието си във ВУЗ – Медицински университет, Биологически факултет, Химически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Лесотехнически универститет, Медицински колеж „Й. Филаретова“ и др.

В часовете по ЗИП-Биология младите хора усвояват знания и придобиват умения, които са им необходими за успешно представяне на държавните зрелостни изпити (матури), като резултатите от тях могат да бъдат „вход“ за съответното висше учебно заведение; за кандидат-студентски изпити и конкурси, олимпиади, решаване на тестове и логически задачи.

Моите наблюдения показват, че когато у ученика има действен интерес към преподавания материал, обучението в профилираните паралелки и в часовете по ЗИП, осъществявано от професионално компетентни преподаватели, е гаранция за успешното представяне на кандидат-студентски изпити и е добра база за бъдещо надграждане с университетски знания. То е отличен старт за учениците, които искат да продължат своето образование и да се реализират като лекари, стоматолози, фармацевти; биолози; медицински сестри, акушери, лаборанти, ветеринарни лекари, агрономи и др.