Уважаеми родители, тези от вас, които не успяха да се включат в графика за проверка на училищна готовност през месец юни могат да направят това през м. септември.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ – СЕПТЕМВРИ