ВАЖНО!

Уважаеми кандидат-гимназисти, 
Напомняме Ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 9.00 часа, както следва:

Изобразително изкуство – 02.06.2017 г.;
Музика – 05.06.2017 г.

Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 8.30 часа като носят със себе си документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити. 

Учениците носят и определените в учебните програми собствени материали и инструменти. 

За изпита по изобразително изкуство
 рисувателният лист и глината се осигуряват от Областната комисията за прием на ученици. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.


За изпита по музика
, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано. При необходимост – нотни партитури, синбек (формат МР3 , CD). Изпитът за проверка на способностите по музика е устен и практически.