ВАЖНО!

Напомняме на седмокласниците, разпределени да полагат изпит за проверка на способности по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО в 140 СУ „Иван Богоров“, че следва да се настанят в изпитните зали в училището не по-късно от 8:30 часа. С оглед на добрата организация на пропускателния режим е желателно учениците да бъдат в двора на училището в 8:15 часа, като представят документ за самоличност – ученическа книжка (бележник) или лична ученическа карта и служебната бележка, в която е указано в коя зала са разпределени.