ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ

ВЪВЕДЕТЕ ЕГН И ВХОДЯЩИЯ НОМЕР ОТ СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА, С КОЯТО СЕ ЯВЯВАХТЕ НА ИЗПИТИТЕ.
Ако сте загубили входящия си номер, можете да се информирате за него при помощник-директорите и РКК на 140 СОУ.