Уважаеми родители и ученици, актуализация на информацията по приема за следващата учебна година и текущите важни съобщения ще можете да следите в страница „ПРИЕМ 2016-2017 НОВИНИ“ на сайта на училището. 

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

     


 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Заповед за определяне реда, критериите и графика на дейностите по прием в първи клас за учебната 2016/2017 г.

 Образец на заявление за ПЪРВИ КЛАС

    

Родителски срещи за подготвителен и първи клас:

  • 26.05.2016 г., 18:00 ч. – Актова зала
  • 08.09.2016 г., 18:00 ч. – Актова зала

ПРИЕМ ПО НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

График на дейностите по приема на ученици след завършен седми клас и след завършено основно образование

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

  • Профил „Изкуства“ – Хореография, с разширено изучаване на Английски език – подаване на заявление за проверка на способностите по хореография 05 – 11.05.2016 г. в училището, в което се обучава ученика. За подготовка за изпита за проверка на способностите по хореография училището ще организира безплатен курс, графикът за който ще бъде публикуван след 12.05.2016 г. на сайта на училището
  • Непрофилирани паралелки с изучаване в ЗИП на БЕЛ, Информационни технологии, Хореография

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  • Профил „Изкуства“ – Хореография, с профилиращи предмети Цикъл „Хореография“, БЕЛ, Английски език. Балообразуващи предмети БЕЛ, История и цивилизация, Музика
  • Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство, с профилиращи предмети Цикъл „Изобразително изкуство“, Информационни технологии, БЕЛ, Английски език. Балообразуващи предмети БЕЛ, История и цивилизация, Изобразително изкуство

Приемът след завършено основно образование е по документи.