ПРИЕМ ПО НАРЕДБА № 11/2005 г. за прием на ученици след завършен седми клас и основно образование

График на дейностите по Наредба № 11

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

 1. Профил „Изкуства“ – Хореография с ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (18 ч. седмично в 8. клас)

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС

 1. Профил „Изкуства“ – Хореография
 2. Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство/Музика

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

     


 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Заповед за определяне на критериите и графика на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2015/2016 г.

             Образец на заявление за ПЪРВИ КЛАС

    

 • Паралелки със задължително избираема подготовка по:
-   Български език и литература – 1 час
-   Хореография – 2 часа
 • Паралелки със задължително избираема подготовка по:
-   Български език и литература
-   Математика
-   Изобразително изкуство
 • Паралелки със задължително избираема подготовка по:
-   Български език и литература
-   Математика
-   Музика

Kритерии за прием в първи клас

 1. Деца навършили 7 години в съответната календарна година или навършили 6 години по молба на родителите ако физическото и умственото им развитие позволява това / чл.35 ал. (1) от ППЗНП /;
 2. Деца, завършили ПГ в 140 СОУ;
 3. Деца, от семейства, които вече имат ученици в 140 СОУ;
 4. Деца и внуци на учители и служители от училището;
 5. Деца на самотни родители, сираци и полусираци;
 6. Близнаци;
 7. Деца със СОП и необходимост от обучение с ресурсен учител;
 8. При равни всички други условия се взима предвид реда на подаване на документите.