Уважаеми родители и ученици,

за предстоящата 2014/2015 учебна година,

140 СОУ „Иван Богоров“

продължава да приема ученици

за 9 клас Профил „Изкуства“ – Хореография, само по документи (краен срок за подаване на документи 20.07.2014 г.)

За I клас, целодневно обучение – 2 паралелки със задължително избираема подготовка БЕЛ, АЕ, Хореография и 2 паралелки със задължително избираема подготовка БЕЛ, Мат, АЕ. Подготвителен клас 5 и 6 годишни на целодневно обучение.

Заповядайте в 140. СОУ „Иван Богоров“! 

Очакваме Ви!

youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9Pt13mfvs&feature=youtu.be&hd=1