СВОБОДНИ МЕСТА 

Уважаеми родители и ученици,

разкритите паралелки за учебната 2012/2013 г. в 140 СОУ „Иван Богоров“ са вече утвърдени от РИО София-град.

Обявяваме незаетите места в подготвителен, първи, осми и девети клас:

КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС (5-годишни)

6

 1.   Заявление по образец от училището (изтегли тук)
 2.   Копие от акт за раждане на детето

I КЛАС

4

 1.   Заявление по образец (изтегли тук);
 2.   Копие от акт за раждане на детето;
 3.   Оригинал на удостоверението за завършен   подготвителен клас;
 4.   Декларация от родител или настойник, ако детето не е посещавало подготвителен клас или група

VIII КЛАС –

ПРОФИЛ   „ЧУЖДОЕЗИКОВ“ – АЕ

6

 1. Удостоверение за завършен 7. клас
 2. Служебна бележка с резултати от Национално външно оценяване по Български език и литература и Математика
 3. Педагогическа характеристика

IX КЛАС –

ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА“ –   ХОРЕОГРАФИЯ

6

 1. Свидетелство за основно образование;
 2. Педагогическа характеристика;
 3. Медицинско свидетелство от личен лекар

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ                                     10.09.2012 г.

За повече информация за възможностите, които предлага нашия прием, вижте още:

Подготвителен клас  (галерия) (галерия)

Първи клас  (галерия) (галерия)

Профил „Чуждоезиков“ – АЕ, след завършен 7 клас  (галерия) (галерия)

Профил „Изкуства“ – Хореография, след завършен 8 клас  (галерия) (галерия)