УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАСПО НАРЕДБА № 11 ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 16.06.2015 В УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА.

Припомняме, че резултатите от тестовете по БЕЛ и Математика ще излязат до 03.06.2015 г. С входящия № на седмокласника от служебната бележка и ЕГН на 7klas.mon.bg (страницата вече е активна) ще можете да проверявате резултатите от изпитите и класирането на учениците (след подаване на заявления в училищата-гнезда)

ПО-ВАЖНИ ДАТИ:

  • до 03.06.2015 – резултати от тестовете по БЕЛ и Математика
  • 04.06.2015 – изпит за проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  • 05.06.2015 - изпит за проверка на способностите по МУЗИКА
  • 08.06.2015 - изпит за проверка на способностите по ХОРЕОГРАФИЯ
  • до 09.06.2015 – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите
  • 10.06 – 14.07.2015 – получаване на служебните бележки с оценките от приемните изпити
  • 16 – 19.06.2015 – подаване на заявления за участие в приема след 7 клас в училищата гнезда
  • I, II, III класиране според графика на дейностите, определен в Заповед  № РД 09-1363/ 29.08.2014г. на МОН

Заявление за участие в класиране 

Заявление за участие в класиране – разширено