№, Име и фамилия, Длъжност, Специалност

 1. Мая Зафирова – Директор
 2. Анджела Михайлова – Помощник-директор – УД Начален етап; Информатика и информационни технологии
 3. Мая Янакиева – Помощник-директор – УД Прогимназиален и гимназиален етап; Български език и литература
 4. Виолета Илиева - РКК; Информационни технологии
 5. Гергана Янакиева – педагогически съветник
 6. Татяна Тренева – педагогически съветник
 7. Христина Соколова – главен учител; Български език и литература; Класен ръководител на 12а клас
 8. Славка Василева – Български език и литература; Класен ръководител на 8б клас
 9. Нели Попова – Български език и литература; Класен ръководител на 6б клас
 10. Станка Иванова – Български език и литература; Класен ръководител на 7б клас
 11. Диян Димитров - Математика, Информационни технологии; Класен ръководител на 6а клас
 12. Людмила Цветанова – Математика; Класен ръководител на 9а клас
 13. Радинка Велкова – Математика; Класен ръководител на 11а клас
 14. Костадинка Костова – Математика
 15. Екатерина Мицева – Информатика и информационни технологии
 16. Емил Кръстев – Философски цикъл
 17. Татяна Иванова – Английски език, История; Класен ръководител на 5в клас
 18. Златина Петрова – Английски език – начална образователна степен
 19. Юрка Юнгарева – Английски език; Класен ръководител на 10а клас
 20. Ани Попова – Английски език
 21. Ваня Стоянова – Английски език
 22. Теменужка Владимирова – Биология и здравно образование, Човекът и природата, Химия
 23. Ана Мачорска – Биология и здравно образование, Човекът и природата, Химия; Класен ръководител на 8а клас
 24. Николай Петров – География
 25. Галина Ачанова – История; Класен ръководител на 7а клас
 26. Светла Райнова – Физика, Химия, Човекът и природата
 27. Виолета Йорданова – Изобразително изкуство; Класен ръководител на 7в клас
 28. Йосиф Йосифов – Музика
 29. Румяна Иванова – Физическо възпитание и спорт
 30. Радка Михайлова – Физическо възпитание и спорт; Класен ръководител на 6в клас
 31. Петър Данин – Физическо възпитание и спорт; Класен ръководител на 5б клас
 32. Лидия Павлова – главен учител; Домашен бит и техника, Информационни технологии; Класен ръководител на 5а клас
 33. Ружка Пенева – Хореография
 34. Росица Димитрова – Хореография
 35. Веселин Маргаритов – Хореография
 36. Ради Калов – Корепетитор
 37. Георги Величков – Корепетитор
 38. Димитър Стефанов – Корепетитор
 39. Мирослава Николова - Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-5г. А
 40. Людмила Митъркова – Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-6г. А 
 41. Ирина Евгениева – Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-6г. Б
 42. Валентина Николова - Начална педагогика, Класен ръководител на 1а клас
 43. Наталия Ботева - Възпитател на 1а клас
 44. Митка Алексова - Начална педагогика, Класен ръководител на 1б клас
 45. Весела Дойчинова - Възпитател на 1б клас
 46. Гергана Георгиева - Начална педагогика, Класен ръководител на 1в клас
 47. Елена Кънчева - Възпитател на 1в клас
 48. Цеца Гергинова - Начална педагогика, Класен ръководител на 2а клас
 49. Магдалена Макавеева - Възпитател на 2 клас
 50. Анита Стоянова - Начална педагогика, Класен ръководител на 2б клас
 51. Ивелина Велева - Възпитател на 2 клас
 52. Людмила Спасова - Начална педагогика, Класен ръководител на 2в клас
 53. Радослава Тодорова - Възпитател на 2 клас
 54. Мариела Янева – Начална педагогика, Класен ръководител на 2г клас
 55. Мария Грекова - Начална педагогика, Класен ръководител на 3а клас
 56. Еми Александрова - Възпитател на 3 клас
 57. Розалия Първанова - Класен ръководител на 3б клас
 58. Цветелина Енчева - Възпитател на 3 клас
 59. Райна Борисова - Класен ръководител на 3в клас
 60. Елица Пандурска - Възпитател на 3 клас
 61. Иванка Симеонова - Класен ръководител на 3г клас
 62. Нели Миланова - Начална педагогика, Класен ръководител на 4а клас
 63. Невяна Божкова - Възпитател на 4а клас
 64. Цецка Обретенова - Начална педагогика, Класен ръководител на 4б клас
 65. Мария Йосифова - Възпитател на 4б клас
 66. Елена Петрова - Начална педагогика, Класен ръководител на 4в клас
 67. Детелина Никифорова - Възпитател на 4в клас; Руски език

Библиотекар - Ивана Русева

ЛОГОПЕДИ КЪМ УЧИЛИЩЕТО

 1. Юркие Фейзи
 2. Златина Петрова

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР

Ресурсни учители

 1. Станка Дикова
 2. Станка Борисова
 3. Джевдет Синеков

Логопед

 1. Димитър Петрунов

Психолог

 1.  Мила Найденова