№, Име и фамилия, Длъжност, Специалност

 1. Мая Зафирова – Директор
 2. Соня Василева – Помощник-директор – УД; Математика
 3. Мая Крумова – Помощник-директор – УД; Български език и литература, География
 4. Виолета Илиева - РКК; Информационни технологии
 5. Гергана Янакиева – педагогически съветник
 6. Христина Соколова – главен учител; Български език и литература; Класен ръководител на 11а клас
 7. Славка Василева – Български език и литература; Класен ръководител на 7б клас
 8. Нели Попова – Български език и литература;
 9. Станка Иванова – Български език и литература; Класен ръководител на 6б клас
 10. Диян Димитров - Математика, Информационни технологии; Класен ръководител на 5а клас
 11. Асен Лашков – Информатика и информационни технологии;
 12. Анджела Михайлова - Информатика и информационни технологии; Класен ръководител на 7в клас
 13. Людмила Цветанова – Математика
 14. Радинка Велкова – Математика; Класен ръководител на 10а клас
 15. Татяна Иванова – Английски език, История; Класен ръководител на 8а клас
 16. Златина Петрова – Английски език – начална образователна степен
 17. Юрка Юнгарева – Английски език; Класен ръководител на 9а клас
 18. Ани Попова – Английски език
 19. Донка Панева – Английски език; Цикъл „Философия“; Класен ръководител на 5б клас
 20. Теменужка Владимирова – Биология и здравно образование, Човекът и природата, Химия
 21. Ана Мачорска – Биология и здравно образование, Човекът и природата, Химия; Класен ръководител на 7а клас
 22. Николай Петров – География
 23. Галина Ачанова – История; Класен ръководител на 6а клас
 24. Светла Райнова – Физика, Химия, Човекът и природата; Класен ръководител на 12а клас
 25. Виолета Йорданова – Изобразително изкуство; Класен ръководител на 6в клас
 26. Йосиф Йосифов – Музика
 27. Румяна Иванова – Физическо възпитание и спорт
 28. Радка Михайлова – Физическо възпитание и спорт; Класен ръководител на 5в клас
 29. Лидия Павлова – главен учител; Домашен бит и техника, Информационни технологии; Класен ръководител на 8б клас
 30. Ружка Пенева – Хореография
 31. Росица Димитрова – Хореография
 32. Ради Калов – Корепетитор
 33. Георги Величков – Корепетитор
 34. Гергана Тодорова – Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-5г. А 
 35. Мирослава Николова - Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-6г. А
 36. Ирина Евгениева – Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-6г. Б
 37. Цеца Гергинова - Начална педагогика, Класен ръководител на 1а клас
 38. Магдалена Макавеева - Възпитател на 1а клас
 39. Анита Стоянова - Начална педагогика, Класен ръководител на 1бклас
 40. Ивелина Велева - Възпитател на 1б клас
 41. Людмила Спасова - Начална педагогика, Класен ръководител на 1в клас
 42. Людмила Митъркова – Възпитател на 1в клас
 43. Мариела Янева – Начална педагогика, Класен ръководител на 1г клас
 44. Радослава Тодорова - Възпитател на 1г клас
 45. Мария ГрековаНачална педагогика, Класен ръководител на 2а клас
 46. Еми Александрова – Възпитател на 2а клас
 47. Снежка Генчева – Класен ръководител на 2б клас
 48. Розалия Първанова – Възпитател на 2б клас
 49. Райна Христова – Класен ръководител на 2в клас
 50. Цветелина Енчева – Възпитател на 2в клас
 51. Иванка Симеонова – Класен ръководител на 2г клас
 52. Елица Пандурска – Възпитател на 2г клас
 53. Нели Миланова - Начална педагогика, Класен ръководител на 3а клас
 54. Елена Кънчева - Възпитател на 3а клас
 55. Цецка Обретенова - Начална педагогика, Класен ръководител на 3б клас
 56. Мария Йосифова - Възпитател на 3б клас
 57. Елена Петрова - Начална педагогика, Класен ръководител на 3в клас
 58. Детелина Никифорова - Възпитател на 3в клас; Руски език
 59. Валентина Николова - Начална педагогика, Класен ръководител на 4а клас
 60. Наталия Ботева - Възпитател на 4а клас
 61. Митка Алексова - Начална педагогика, Класен ръководител на 4б клас
 62. Невяна Божкова - Възпитател на 4б клас
 63. Гергана Георгиева - Начална педагогика, Класен ръководител на 4в клас
 64. Мария Трошанова - Възпитател на 4в клас, Физика

Библиотекар – Ивана Русева

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР

Ресурсни учители

 1. Станка Дикова
 2. Цветaнка Радославова

Логопед

 1. Димитър Петрунов

Психолог

 1.  Мила Найденова