I ПКС

1. Теменужка Владимирова – биология и здравно образование

II ПКС

1. Людмила Спасова – начален етап
2. Радинка Велкова – математика
3. Светла Райнова – химия
4. Снежка Генчева – начален етап
5. Славка Василева – български език и литература
6. Анита Стоянова – начален етап
7. Цеца Гергинова – начален етап

III ПКС

1. Радка Михайлова – физическо възпитание и спорт

IV ПКС

1. Иванка Симеонова – начален етап
2. Нели Манчева-Пейчева – начален етап

V ПКС

1. Галина Варадинова – Директор – „Управление на образованието“
2. Детелина Никифорова – Пом.-директор – руски език
3. Румяна Миланова – математика и информационни технологии
4. Боянка Павлова – математика
5. Веска Кръстева – химия
6. Йорданка Тодорова – начален етап
7. Митка Алексова – начален етап
8. Петранка Андреева – начален етап
9. Валентина Димиева – информационни технологии