ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

140 СОУ набира оферти за текущ ремонт по следното техническо задание

Копие от Техническото задание в PDF формат можете да изтеглите ТУК