Нашият девиз:
„Пътят към знанието е път към дъгата!“

Нашата основна цел:
Откриване и стимулиране на образователния потенциал на всяко дете.

Нашите приоритети:
- Обучение, ориентирано към бъдещето;
- Активен подход към социализацията на децата, изграден върху основата на любов и уважение към личността на всяко дете.
- Насърчаване на самостоятелността и личния ентусиазъм;
- Творчески подход при представяне на учебното съдържание;

Ние предлагаме:

Целодневно обучение за 5-годишните от 8.00 до 17.30 ч.
- Полудневно обучение от 8.00 до 12.00 ч.
- Здравословна среда, отлично оборудвани класни стаи, стая за отдих и следобеден сън
- Всекидневен медицински контрол.
- Консултации с психолог.

По желание на родителите:
- Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню.
- Занимания по плуване, английски език, логопед

Учениците от подготвителните класове се обучават от високо квалифицирани педагози, които реагират динамично на изискванията на времето и на новите тенденции в световната образователна практика.

Нашите врати са отворени за вас всеки ден! Елате и вижте сами!

 

Галерия