Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Напомняме, че подаването на документи за участие в първи етап на класиране по приема за учебната 2016/2016 г.
след завършено основно образование (8. клас)
е в периода 02.-06.07.2015 г.

140 СОУ „Иван Богоров“ приема ученици в следните паралелки:

1. Профил „Изкуства“ – Хореография – 26 ученици;

  • профилиращи предмети – Хореография, БЕЛ, Английски език
  • балообразуващи предмети – Български език и литература, История и цивилизация, Музика               

2. Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство – 13 ученици - Изобразително изкуство, БЕЛ, Английски език

  • профилиращи предмети – Изобразително изкуство, БЕЛ, Английски език
  • балообразуващи предмети – Български език и литература, История и цивилизация, Изобразително изкуство 

3. Профил „Изкуства“ – Музика – 13 ученици - Музика, БЕЛ, Английски език

  • профилиращи предмети - Изобразително изкуство, БЕЛ, Английски език
  • балообразуващи предмети – Български език и литература, История и цивилизация, Изобразително изкуство

4. Непрофилирана паралелка – 26 ученици – Среден успех от свидетелството за основно образование

Приемът за девети клас се изпършва по документи, без приемен изпит.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец на училището

2. Копие и оригинал на свидетелството за завършено основно образование

3. Мидицинско удостоверение, потвърждаващо, че здравословното състояние на ученика, позволява обучение по хореография (само за профил „Изкуства“ – Хореография)

Списъците на приетите ученици на първи етап ще бъдат обявени на 07.07.2015 г.

Записване на приетите ученици – 08.07.2015 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране – 09.07.2015 г.