Училища – гнезда за приемане на заявления на учениците за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2017 г.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

От тази година ще можете да подавате заявление за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас и по електронен път в сайта https://priem.mon.bg/който ще бъде активен за въвеждане на желанията на учениците от 16.06.2017 г.
Друга възможност за подаване на заявления е на хартия в училищата-гнезда.
Кодовете за паралелките ще бъдат публикувани на сайта на РУО София-град/Прием на ученици.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас 
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас  разширено