На 21 февруари светът чества международния ден на майчиния език, който 140 СОУ избра преди една година за свой патронен празник.

Тази година тържествата се проведоха на 20 и 26 февруари.

    

Първият концерт бе посветен на живота и делото на патрона на училището д-р Иван Богоров, на българския корен и фолклорната традиция, която съхраняваме с народните песни и танци. На празника гостите получиха като подарък новия брой на вестник „БОГОРОВЕЦ“.

    

На 26 февруари малките потомци на Богоров доказаха чрез своите изпълнения, че са горди наследници на завета на своя патрон „Дор език живее, народ не умира!“