Теменужка Владимирова – преподавател по биология в 140 СОУ „Иван Богоров“

Има дългогодишна традиция в нашето училище по случай 22 април, Международен ден на Земята, да се правят открити врати, посветени на този ден.

Планът на мероприятията се изготвя предварително и се обявява на видно място в училището. В подготовката на празника вземат активно участие учениците, които изучават усилено биология – 11б клас, и всички онези, които обичат предмета, имат интерес към него, и свързват бъдещата си професия с биологичните науки.

На 20.04.2011 г., в Мултимедийния кабинет се състояха часове по ЗИП-Биология в 11б клас на тема „Съвременни биотехнологии. Растителни тъканни и клетъчни култури“.

Занятието продължи два учебни часа под формата на семинар. На всички стана ясно, че в съвременните биотехнологии съществуват различни направления – микробиален синтез, имунобиотехнологии, генетично инженерство и др.

Разгледано бе значението на растителните тъканни култури и приложението им в различни области – получаване на т.нар. „калус“ и изолиране от него на различни биологично-активни вещества – гликозиди, растителни хормони и др. Интересно бе за единадесетокласниците да научат, че в Института по захарно цвекло до гр. Шумен, по метода на тъканните култури, се отглежда растението Stevia rebaubeana, от чиито калус се получава веществото стевиозид, 400 пъти по-сладко от захарта. То се употребява като подсладител от диабетици и от хора с наднормено тегло. Обезвирусените растения, получавани по този метод в Института по защита на растенията, гр. Костинброд – далии, лалета, фрезии – се отглеждат не само за вътрешния пазар, но и за износ.

Нели Караджова и Аксиния Манойлова от 12а клас направиха мултимедийна презентация по темата, подпомогнати от преподавателите си Ангел Генчев и Теменужка Владимирова. Презентацията бе на фон на изпълнение на Ванеса Мей.

Директорът на училището, г-жа Галина Варадинова, показа своето удовлетворение от демонстрираните знания и умения и изказа надежда, че след завършване на средното си образование тези ученици ще се реализират успешно в областта на хуманната и ветеринарната медицина, стоматологията, фармацията и др.

Използването на мултимедийни продукти е част от инструментариума на добрия педагог и прийом, който стимулира интереса на учениците, а това дава гаранция за успешен избор на бъдеща професия и отлична реализация в нея.