140 СУ „Иван Богоров“

обявява КОНКУРС 

за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017-2018 година. Документите за участие се приемат в деловодството на училището от 02.10.2017 г. до 13.10.2017 г. всеки делничен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч. 

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВАТА