Уважаеми кандидат-гимназисти,

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е в периода от 16 юни 2015 г. до 19 юни 2015 г. в избраното от Вас училище-гнездо. При подаване на заявлението се представят оригиналите и копия на удостоверението за завършен VІІ клас, служебната бележка за оценките от успешно положените приемни изпити и медицинско свидетелство за здравословно състояние (за прием в професионални паралелки и профилите „Изкуства“ и „Спорт“).
Заявление може да получите от училището-гнездо или да изтеглите ТУК.
На всички кандидат-гимназисти желаем успех!