Интервю с госпожа Мая Зафирова – директор на 140 СОУ„Иван Богоров“

АУДИО-ЗАПИС на интервюто

-          Здравейте госпожо Зафирова, първо да ви поздравим вече като директор на 140 училище „Иван Богоров“.
-          Здравейте ученици, благодаря за поздравлението. Много се радвам, че днес с вас ще направим моето първо радиопредаване, обаче този път зад микрофона – не аз да задавам въпросите, а аз да давам своите отговори.
-          Всички знаем, че сте учили в нашето училище. Какво харесвахте най-много в 140 СОУ ?
-          Какво харесвах най-много? Трябва да ви кажа, че харесвам  абсолютно всичко. И днес, и преди,  и занапред ще си харесвам абсолютно всичко в училището. Независимо от това какви профили ще има, какво ще се изучава, какви ученици ще има, с кои родители трябва да работим…Абсолютно всичко си харесвам в училището.
-          Какво Ви накара да станете директор? И предимство ли е това, че работихте тук като педагогически съветник?
-          Много голямо предимство има бившата ми длъжност педагогически съветник. Познавам проблемите на много ученици, на много родители, на много колеги. Това ми даде увереността да бъда новият директор на 140 СОУ„Иван Богоров“.
-          Искате ли да промените нещо в училище  и какво ?
-          Ако ме питате по отношение на сградата – да бъде хубаво санирана и да ни бъде още по-топло и приятно. Това е първата ми цел от гледна точка на сградата и промените в нея. Другото, което искам да променя, е нашето училище да бъде едно от първенците в столичните училища по високи постижения на учениците на външно оценяване и постижения на държавни зрелостни изпити.
-          Като педагогически съветник вие си записвахте всички проблеми на учениците в една тетрадка. Какво се случва сега с тази тетрадка? Ще имате ли нова такава като директор?
-          Тази тетрадка си стои до мен. Пази ми спомените от всички разговори с ученици, с родители и с колегите. Естествено, че ще си я запазя. Тя ми е страхотен спомен от старата ми работа. А за напред  ми се налага да попълвам много документация в ежедневието, така че може би и там ще продължа да си попълвам някои консултации, проведени с  ученици, с родители и с колеги, за да ги имам още един път за спомен.
-          Какви ще бъдат предизвикателствата за Вас в бъдеще?
-          Предполагам, че като директор е въпросът „какви ще бъдат предизвикателствата”. Най-вероятно много големи, но се надявам, че всички заедно  – ученици, родители и колеги ще ги превъзмогнем и ще вървим напред. Училището да бъде най-най-най-търсеното и желаното в София.
-          Госпожо Зафирова, ще има ли нови профили в училище след 7 и 8 клас и какви?
-          Много благодаря за този въпрос. Тук е редно да кажа, че този профил, който аз винаги съм искала и пазя от спомените си, това е профил Изкуства с изучаване на български народни танци. Единствено този профил ще следвам и ще искам да имаме ученици там, защото това е лицето на 140 СОУ„Иван Богоров“.
-          Г-жо Зафирова, благодарим Ви за интервюто. И последен въпрос: кой беше вашият любим предмет в училище?
-          Много интересен въпрос. Много любими предмети имам. Не мога да кажа кой ми е бил най-любимият. Нямам всъщност. Много любими и много нелюбими, по равно.
-          Последният въпрос зададе Георги Сотиров от 7 б клас. Той е с продължение: „Сигурен съм, че е информационни технологии”.
      И от всички седмокласници:
   – Сигурни сме, че ще бъдете много добър    директор.
    – Благодаря!
                      Въпросите зададоха: Христиан Борисов и Християн Янков 7 а клас