Учениците от III В клас на 140 СОУ с класен ръководител Елена Петрова и възпитател Детелина Никифорова се подготвяха упорито за участие в конкурса за детска рисунка, организиран от „Български пощи” ЕАД на тема „Пощите като част от живота ни“.

По повод 135-годишнината на „Български пощи” ЕАД, която ще отбележим през месец май т.г., дружеството организира два конкурса на гореспоменатата тема

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

Провежда се сред деца и юноши в три възрастови категории – от 6 до 10 години, от 11 до 15 години и над 15 години. Участниците трябва да  претворят зададената тема в рисунка формат А4, като цветът и техниката на рисуване нямат значение.

КОНКУРС ЗА НАЙ-ВЪЛНУВАЩА ФОТОГРАФИЯ

Съвременните фотографии следва да бъдат формат А4 и могат да бъдат както цветни, така и черно-бели. За архивните снимки изискването е те да не са експонати от действащи музейни сбирки и при тях няма изискване за размер. При участниците във фотографския конкурс ограничения за възраст не се поставят.

Конкурсните работи ще се оценяват от специални комисии, в състава на които ще бъдат включени и специалисти по изобразително изкуство и фотография.

Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 20 април 2014 година.  Те следва да бъдат придружени от кратка информация за имената, адреса и възрастта на автора (при учениците – имена, адрес, училище, клас, копие от ученическа книжка),

Авторите на отличените творби ще получат своите награди по време на тържеството по случай 135-годишнината на Български пощи – на 14 май 2014 година. както и актуален телефон за връзка. Рисунките и фотографиите се изпращат на адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов” 1, бл.31, дирекция „Търговска дейност и маркетинг”, 1000 София.

III В клас вече изпрати своите конкурсни творби. Да пожелаем на малките художници – УСПЕХ!

Информация за конкурсите от http://www.publics.bg

Още снимки в ГАЛЕРИЯ