За поредна година МКБППМН при район „Връбница”
обяви  конкурс за творческа изява
„Моето послание към българските деца“.
Целта е да се подпомага развитието на творческия талант на децата

и да се реализира ранна превенция на асоциалното поведение на учениците.

Творбите трябваше да бъдат в един от следните формати:

литература – текстово послание в стихотворна или есеистична форма
с големина до една страница при шрифт по избор и размер на буквите  10;
рисунка, придружена от кратък текст /относно идеята на посланието/;
приложна творба, придружена от кратък текст/относно идеята на посланието/

В надпреварата за творческа изява право на участие имаха ученици от II до VIII  клас от училищата, намиращи се на територията на район „Връбница”.

И тази година в конкурса се включиха много ученици от 140 СОУ в различните направления.

МКБППМН и лично г-н Младен Младенов – кмет на район „Връбница”, канят всички участници на 23.12. 2014 г. от 15:00 часа
в ресторант „Кристал“, ж. к. Обеля-2, където ще се състои награждаването на победителите.