СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ

НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА

НА 140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ“

с предназначение

КНИЖАРСКИ ЩАНД

Пълен текст на обявата ТУК