УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

РОДИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ

НА 140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ“,

на 17.12.2013 г. от 18:00 ч.

ще се проведе

ТРАДИЦИОННИЯТ

ФОЛКЛОРЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

на паралелките, изучаващи хореография

с ръководители Росица Димитрова и Ружа Пенева

и корепетитори Ради Калов и Георги Величков