Учениците от клуб „Музикален театър“ по проект  УСПЕХ с ръководител актрисата Снежана Андонова, спечелиха награда на единствения в България конкурс ”Хитър Петър 2014” – конкурс на хумористична тематика, който е част от Националната кампания “Да запалим и съхраним Огъня Български”.

Конкурсът се проведе на 06.04.2014г. /неделя/ от 15.00ч. в концертната зала на Дома на културата “Средец”, ул.Кракра 2А. Организатори бяха: Български арт и фолклорен център ”Нестия”, Дом на културата “Средец”, с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на културата и Столична община.

Участие в конкурса взеха групи и състави от София и страната. В програмата се представиха произведения, разделени по жанрове: „Народни танци”, „Народни песни”, „Народен театър” и други жанрове на изкуствата.
Компетентното жури отбележи най-добре представилите се и ги награди. Сред тях бяха и нашите ученици Ивайло Спасов, Георги Асенов и др. от трети клас.

По информация от ”Хитър Петър 2014”

Още снимки в ГАЛЕРИЯ