Отчет за изпълнението на Бюджет-2013 на 140 СОУ „Иван Богоров“ за ТРЕТО тримесечие виж ТУК