Изпълнението на Бюджета на 140 СОУ „Иван Богоров“ за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ виж ТУК