Списък на учителите, посетили квалификационни форми през учебната 2010/2011 г.

1. Галина Варадинова – Директор – тема „Европейски принципи по здравословни и безопасни условия на труд“ – Национална агенция за професионално образование; „Мотивация и развитие на персонала“ – Обучение по управление на училището – НИОД; „Обучение на ръководни кадри“

2. Валентина Димиева – информационни технологии – „Обучение по програмата Moodle“ – Център за образователна инициатива, гр. София

4. Веска Кръстева – химия, физика – „Обучение в тестови практики по физика“ – Център „Стандарт“ – лектор: Г. Георгиев (ЦКОКО); „Курс за решаване на задачи по физика“

5. Лидия Павлова – ТТ – „Трудова медицина“

6. Петранка Андреева – начален етап – „Безопасност и движение по пътищата“ – Дистанционно обучение – СУ „Св. Климент Охридски“

7. Светла Райнова – химия, физика – „Курс за решаване на задачи по физика“; „Курс по „Човекът и природата“ – три модула – ДИУУ, гр. София

8. Славка Василева – БЕЛ – „Изследователска дейност на учителя по БЕЛ“ – ДИУУ, гр. София

9. Снежка Генчева – начален етап – „Безопасност и движение по пътищата“ – Дистанционно обучение – СУ „Св. Климент Охридски“

10. Теменужка Владимирова – биология – „Норми и скали при оценяване с дидактически тестове. Разработване на съдържателна рамка на тест по биология“ – лектор: доц. Светла Евтимова – СУ „Св. Климент Охридски“; „Курс по „Човекът и природата“ – три модула – ДИУУ, гр. София

11. Цецка Обретенова – начален етап – „Безопасност и движение по пътищата“ – Дистанционно обучение – СУ „Св. Климент Охридски“

12. Юрка Юнгарева – английски език – „Обучение чрез сътрудничество на класни ръководители“ – Институт за квалификация на директори, гр. Банкя