Протокол № 17

От 27.06.2012 г. – Извънредно заседание на УС на УН, 140 СОУ

 

На което присъстват следните членове на УС:

Цветелина Лалова

Снежана Кирчева

Людмила Митъркова

Инж. Георги Софрониев

Ваня Николова

 

Членове на контролен съвет :

Христо Ненов

Дамян Ангелов

 

1. Единодушно се взе решение за ремонт на физ. салон да бъде приета офертата на Трифон Костов на стойност 3510 лв. за работа с материали, закупени от УН и от 140 СОУ. Срок за изпълнение на ремонта – до края на м. юли, 2012 г.

2. Останалите ремонтни дейности, за които се пое ангажимент от УН, ще бъдат извършени от В. Паунов, работещ като поддръжка в 140 СОУ, и с помощта на учители и родители. Материалите се закупуват от УН.