Протокол № 16 А

От 20.06.2012 г. – Извънредно заседание на УС на УН, 140 СОУ

 

                                               Дневен ред

1. Разглеждане постъпилите две оферти за ремонт на физ. салон.

2. Разни – изказване на г-жа Варадинова, директор на 140 СОУ.

Решения

1. По т. 1 не се стигна до консенсус и приемане на оферта.

2. Г-жа Варадинова информира УС, че училището има възможност да помогне при ремонта на физ. салон със сума от 3000 лв.