В А Ж Н О!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДНЕС 02.10.2014, В 140. СОУ „ИВАН БОГОРОВ“, СЕ ПОЛУЧИХА ИЗРИЧНИ УКАЗАНИЯ ОТ ИНСПЕКЦИЯ ПО ХРАНИТЕ, КОЯТО КАСАЕ ЗДРАВЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ.

ЗАБРАНЯВА СЕ ХРАНЕНЕТО В СТОЛА ДО ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ЗА ПОДНОВЯВАНЕТО МУ!!!!!!!!

ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНЦИДЕНТА Е НА ФИРМАТА, КОЯТО СТОПАНИСВА ПОМЕЩЕНИЕТО И ОСИГУРЯВА ХРАНАТА НА ДЕЦАТА!

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА СЪЗДАДЕНОТО НЕУДОБСТВО!!!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СЛЕД ДОГОВОРКА С УПРАВИТЕЛЯ НА СТОЛА СЕ РАЗБРАХМЕ, КОЙТО ЖЕЛАЕ, СРЕЩУ СУМАТА НА КУПОНА МОЖЕ ДА СИ ЗАКУПИ ХРАНА ОТ ЛАВКАТА, А КОЙТО НЕ ЖЕЛАЕ, ЩЕ СЕ ПРЕЗАВЕРИ ЗА СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА, АКО ИНСПЕКЦИЯ ПО ХРАНИТЕ РАЗРЕШИ, ОТНОВО ДА СЕ ХРАНЯТ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ.

Директор: Мая Зафирова