Протокол № 16

От 30.05.2012г. – Редовно заседание на „УН Ив. Богоров”,      140 СОУ

 

                                               Дневен ред

1. Разглеждане постъпилите в УН заявления за нужда от ремонт на различни помещения в училището.

2. Гласуване приблизителни суми, които УН може да отдели за одобрените ремонти.

 

                                               Решения

1. За хореографска зала между 1200 и 1500 лв.

2. За физкултурен салон между 2200 и 3000 лв.

3. За кабинет по домашен бит и техника (ДБТ) 700 лв.

4. За други материали 600 лв.