Протокол № 19

От 27.09.2012 г. – Редовно заседание на „УН Ив. Богоров”, 140 СОУ

                                               Дневен ред

1. Запознаване новите членове с правилата и устава на УН.

2. Отчет за дейността на УН за периода юни-септември: ремонти и изразходвани средства, даден от Л. Митъркова, касиер на  УН.

- Физкултурен салон 3510лв. по договор + 283лв. + материали от 140 СОУ

     ПРЕДИ                                                                                 СЛЕД   

 

- Хореографска зала 1530лв.

- Кабинет по ДБТ 890лв.