ВАЖНО! 

Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва: 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА8, 9 и 10 юни 2015 г. в 22 СОУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА8, 9 и 10 юни 2015 г. – в 18 СОУ (ул. „Пиротска“ №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО8, 9 и 10 юни 2015 г. – в 51 СОУ (ул. „Софийски герой” №28) – от 9:00-17:00 часа 

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта)