ЗАПОВЕД  № 208 от 05.11.2012 г. за възлагане на МОП

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 208 от 05.11.2012 г. - удължаване на срока за подаване на оферти за МОП

ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ