Заповед № 442/02.01.2013 г. за възлагане на ОП по Проект „ИКТ в училище“