140 СОУ „Иван Богоров“ набира оферти за изпълнение на текущи ремонти по следните технически зададния:

Офертите се приемат в деловодството на 140 СОУ или на ел. поща: bogorov_sou@mail.bg.

Краен срок за подаване на офертите – 27.06.2013 г., 12:00 часа.