През един слънчев майски ден ние, децата от 3-ти клас, тръгнахме на екскурзия. Нашият маршрут беше до Габрово – Етъра – Соколски манастир.

Първо посетихме планетариума. Беше невероятно. Когато загасиха лампите и погледнахме нагоре там видяхме хиляди звезди.

На тръгване минахме през зоологическата градина. Имаше животни, които никъде другаде не можеш да видиш: бял щъркел, японски птици и други.

Продължихме към музея на образованието. Първият човек, който е дарил средства за построяване на първата гимназия бил Васил Априлов. През 1835 година Априловската гимназия била завършена, а пред нея се издига паметник на нейния патрон. Първият учител е бил Неофит Рилски, преподавател по география. Видяхме копие на глобуса, с който той и неговите ученици са работили. В музея имаше постановка на килийно училище. Разказаха ни, че момчетата ходили там да учат. Който не слуша, го наказвали по жесток начин – 50 удара с пръчка.

На 8 километра от Габрово се намира етнографския музей „Етъра“. Там имаше стари дюкяни; гайтанджийница; бояджийница; шекерджийница; мелница; билки-продавница и други. Между дюкяните и зелените градини в Етъра имаше изложение на плашила; мързелан и мързеланка, карнавално плашило, бостанско плашило. Беше много забавно. След това посетихме Соколския манастир. Пред него имаше една чешма, построена от майстор Кольо Фичето. В Манастира се е укривал борецът за свобода Васил Левски.

Така мина нашата екскурзия. Никога няма да я забравя.

Йоанна Янева от ІІІ „в“ клас с класен ръководител Райна Борисова.