Училищно настоятелство "Иван Богоров",
с любезното съдействие на фирма "Вили М",
организира
празнична дискотека на 14 февруари 2013 г.
от 15:00 до 18:00 часа в училищния стол.